Η εταιρεία

Η gl-publications είναι η μεγαλύτερη Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία στο χώρο της εστίασης.
Ιδρύθηκε το 2013 και έχει εκδώσει 9 τίτλους περιοδικών, 6 βιβλίων, έχει την διαχείριση 5 sites ενώ παράλληλα αναλαμβάνει custom εκδόσεις για πελάτες και συνδιοργανώνει τα Coffee Business Awards.